Гилотината на Boschert Gizelis

Гилотините на Boschert Gizelis.co имат нова система за отвеждане на детайлите след рязане и за разделяне на готовите детайли от отпадъка. Системата работи напълно автоматично, регулира се по височина и придвижва детайлите без надраскване с лентови транспортьори.

social position

Share this post