Лазерни консумативи

  1. Лазерни излъчвателни лампи тип RS 3021 CJ за лазерни машини TRUMPF до 4 kW
   1.1 Лазерна лампа Basic RT 3021  – 2.600,00 €
   – гаранция: 1 година/4 000 часа
   1.2 Лазерна лампа Plus RT 3021 – 3.450,00 €
   -гаранция: 1 година пълна гаранция или 2 години/5000 часа
  2. Лазерни излъчвателни лампи тип RS 2048 CJ за лазерни машини TRUMPF  5 kW и 6 kW
   2.1 Лазерна лампа Basic RT 2048  – 5.900,00 €
   – гаранция: 1 година/4 000 часа
   2.2 Лазерна лампа Plus RT 2048 – 6.900,00 €
   -гаранция: 1 година пълна гаранция или 2 години/5000 часа
  3. Драйверно стъпало, рециклирано
   3.1. Мощност 1000W Class “E”, 13,56 MHz – 3.000,00 €
   3.2 Мощност 2000W Class “E”, 13,56 MHz – 4.000,00 €

Цените са валидни при връщане на повредените части.

Стандартна доставка от Германия е в рамките на 4-5 работни дни.