Огъване без отпечатъци

Предпазна лента

Предимства:

 • Предотвратяване на белези от огъване
 • Не е необходима допълнителна обработка на детайла
 • Огънатите детайли не се замърсяват
 • По-високо качество на продукта
 • Проста употреба
 • Приложимо за всички матрици
 • Минимално износване на фолиото при правилна употреба

Композитни матрици

Предимства:

 • Намалява белезите при огъване
 • Огънатите детайли не се замърсяват
 • По-високо качество на продукта
 • Проста употреба
 • Бърза и лесна смяна
 • Директно приложими за система Amada
 • Чрез адаптори, приложими за всички абкант машини

Монтажен пример:

Полиуретанови държачи и вложки

Предимства:

 • Предотвратяване на белези от огъване
 • Не е необходима допълнителна обработка на детайла
 • Огънатите детайли не се замърсяват
 • Подходящ за огъване на V-, радиус -, U – огъвки и много други
 • Директно приложими за система Amada
 • Чрез адаптори, приложими за всички абкант машини

Монтажен пример: