Модификации на инструменти

Специализираният отдел “Модификации” на фирма UKB предлага максимална гъвкавост и бързи времена за реакция, за да модифицирате инструментите си така, че да отговарят на Вашите изисквания. Това води до големи икономии на разходи в сравнение с производството на специален инструмент.

Модифициране на инструментите може да се направи за: