Матрици WingBend и WingBend Plus

Предимства

 • Оптимални материали
 • Прецизна изработка
 • Гарантирана заменяемост
 • Паралелизъм
 • Ограничава белезите при огъване
 • Възможност за къси пера с минимални белези при огъване
 • Възможност за огъване близо до отвори без деформация
 • Идеално за диагонално огъване и огъвки с остър ъгъл
 • Повтаряемост на огъвките с точни пера и точни ъгли
 • Инструментите не се замърсяват при огъване на поцинкован материал и алуминий
 • Използваеми при различни дебелини на материалите – до 6,5mm
 • По-малко необходими инструменти
 • Приложими за UKB-System A / B / C / L  чрез матрични държачи

Допълнителни предимства на матриците WingBend PLUS

 • Избягват се белези на огъваните материали чрез слайдер
 • Няма нужда от преработка на работните материали
 • Високо качество на продукта
 • Слайдер за модел 120 е възможен в една дължина от 2000mm
 • Слайдер за модели 62.230, 62.350, 62.650 е възможен в една дължина от 3000mm

Дължини на матриците

Дължина: 200mm

Дължина: 100mm

Дължина: 50mm

Дължина 90mm на секции

 • Секционните матрици се доставят като комплект
 • 4 сегмента (15, 20, 25, 30)

Предимства

 • Избягват се белези на огъваните материали
 • Няма нужда от преработка на работните материали
 • Високо качество на продукта
 • Слайдер за модел 62.120 е възможен в една дължина от 2000mm
 • Слайдер за модели 62.230, 62.350, 62.650 е възможен в една дължина от 3000mm

60.102

Фиксиращ държач за UKB-System A (60mm основа)

60.103

Фиксиращ държач за UKB-System  B / C (13x20mm зъб)

62.120

Включително слайдер за съответната дължина на инструмента
Max. 1,2mm дебелина на материала

62.230

Включително слайдер за съответната дължина на инструмента
Max. 2,3mm дебелина на материала

62.350

Включително слайдер за съответната дължина на инструмента
Max. 3,5mm дебелина на материала

62.650

Включително слайдер за съответната дължина на инструмента
Max. 6,5mm дебелина на материала

Таблица на усилие:

Якост на опън Rm = 450 N/mm2, ъгъл на огъване 90°

Модел матрица 61.120 / 62.120 61.230 / 62.230 61.350 / 62.350 61.650 / 62.650
Радиус на горния инструмент R 0,2 R 1,0 R 0,2 R 1,0 R 3,0 R 0,2 R 1,0 R 3,0 R 0,2 R 1,0 R 3,0 R 5,0 R 10,0
Дебелина на материала 0,3mm 40 50 40 50 50
Дебелина на материала 0,5mm 50 60 50 50 50 40 40 40 100 100 100 100 220
Дебелина на материала 0,8mm 100 130 70 80 90 40 50 50 100 100 110 130 230
Дебелина на материала 1,0mm 150 190 80 100 130 60 60 70 110 120 120 140 250
Дебелина на материала 1,2mm 240 300 110 140 180 70 70 80 110 120 120 150 270
Дебелина на материала 1,6mm 200 220 250 120 130 140 110 120 130 160 280
Дебелина на материала 2,0mm 300 330 190 200 220 120 130 140 160 360
Дебелина на материала 2,3mm 400 420 240 240 260 140 140 150 190 390
Дебелина на материала 2,6mm 340 360 470 180 190 200 240 510
Дебелина на материала 3,2mm 550 660 250 270 280 310
Дебелина на материала 4,0mm 410 430 440 510
Дебелина на материала 4,6mm 500 530 540 660
Дебелина на материала 6,0mm 970 1000 1070

Стойност за минимално перо: черна стомана

Модел 61.120 / 62.120 61.230 / 62.230 61.350 / 62.350 61.650 / 62.650
Радиус на горния инструмент R 0,5 R 1,0 R 0,5 R 1,0 R 1,0 R 1,0 R 4,0
Дебелина материал 0,5mm 2,7 2,9
Дебелина материал 0,8mm 3,2 3,4 4,9 4,7 5,6
Дебелина материал 1,0mm 3,5 3,6 5,5 5,4 7,1 6,7 7,2
Дебелина материал 1,5mm 6,0 6,1 8,1 8,2 9,2
Дебелина материал 2,0mm 5,8 6,6 8,3 10,4 10,9
Дебелина материал 2,5mm 8,9 11,7 12,3
Дебелина материал 3,0mm 9,4 13,3 13,9
Дебелина материал 4,0mm 15,1 15,8
Дебелина материал 5,0mm 16,3 16,1

Стойност за минимално перо: неръждаема стомана

Модел 61.120 / 62.120 61.230 / 62.230 61.350 / 62.350 61.650 / 62.650
Радиус на горния инструмент R 0,5 R 1,0 R 0,5 R 1,0 R 1,0 R 1,0 R 4,0
Дебелина материал 0,5mm 2,8 3,0
Дебелина материал 0,8mm 3,4 3,5 5,3 5,3 6,6
Дебелина материал 1,0mm 3,7 3,8 5,7 5,7 7,4 7,6 8,1
Дебелина материал 1,5mm 6,1 6,0 8,6 9,9 10,6
Дебелина материал 2,0mm 6,6 6,4 8,7 11,9 12,0
Дебелина материал 2,5mm 9,0 12,9 13,0
Дебелина материал 3,0mm 9,4 14,1 13,8
Дебелина материал 4,0mm 15,2 15,3

Стойност за минимално перо: aлуминий

Модел 61.120 / 62.120 61.230 / 62.230 61.350 / 62.350 61.650 / 62.650
Радиус на горния инструмент R 0,5 R 1,0 R 0,5 R 1,0 R 1,0 R 1,0 R 4,0
Дебелина материал 0,5mm 2,7 2,9
Дебелина материал 0,8mm 3,1 3,2 3,8 3,6 4,7
Дебелина материал 1,0mm 3,4 3,5 5,0 5,0 6,0 5,1 8,3
Дебелина материал 1,5mm 5,8 5,9 7,5 7,2 9,0
Дебелина материал 2,0mm 6,4 6,5 8,0 10,0 10,4
Дебелина материал 2,5mm 8,8 10,4 11,7
Дебелина материал 3,0mm 9,2 12,1 12,8
Дебелина материал 4,0mm 13,8 14,7
Дебелина материал 5,0mm 15,0 16,1