Матрици UniBend

Предимства

 • Оптимални материали
 • Прецизна изработка
 • Гарантирана взаимозаменяемост
 • Паралелизъм
 • Редуцира белезите при огъването
 • Възможност за къси пера с минимални белези при огъване
 • Възможност за огъване близо до отвори без деформация
 • Идеално за диагонално огъване и огъвки с остър ъгъл
 • Повтаряемост на огъвките с точни пера и точни ъгли
 • Инструментите не се замърсяват при огъване на поцинкован материал и алуминий
 • Използваеми при различни дебелини на материалите – до 12,0mm
 • По-малко необходими инструменти
 • Чрез адаптори, приложими и на различни абкант машини

Дължини на матриците

Дължина: 500mm

Дължина: 300mm

Дължина: 200mm

Дължина: 100mm

Дължина: 50mm

29.000

Max. 2,0mm дебелина на материала

29.100

Max. 3,0mm дебелина на материала

29.150

Max. 4,0mm дебелина на материала

29.200

Max. 5,0mm дебелина на материала

29.300

Max. 6,0mm дебелина на материала

60.910

UKB- System A → UKB-System B/C

60.935

UKB- System L → UKB-System B/C

60.940

UKB- System E → UKB-System B/C

60.950

UKB- System W → UKB-System B/C

Таблица на усилие:

Якост на опън Rm = 450 N/mm2,ъгъл на огъване 90°

Модел 29.000 29.100 29.150 29.200 29.300
Радиус на горния инструмент R 1,0 R 1,0 R 1,0 R 1,0 R 1,0
Дебелина на материала 0,5mm 30 30 20
Дебелина на материала 1,0mm 100 60 40 30
Дебелина на материала 1,5mm 240 130 90 50
Дебелина на материала 2,0mm 530 260 150 100 80
Дебелина на материала 2,5mm 460 270 160 130
Дебелина на материала 3,0mm 770 510 270 180
Дебелина на материала 4,0mm 970 530 400
Дебелина на материала 5,0mm 880 660
Дебелина на материала 6,0mm 1 050

Стойност за минимално перо: черна стомана

Модел 29 000 29 100 29 150 29 200 29 300
Радиус на горния инструмент R 0,5 R 1,0 R 1,0 R 1,0 R 3,0 R 1,0 R 4,0 R 1,0 R 4,0
Дебелина на материала 0,5mm 4,6 4,7 5,6 10,0 10,0
Дебелина на материала 1,0mm 5,3 5,3 6,8 10,1 10,0 15,6 15,7
Дебелина на материала 1,5mm 5,6 5,5 7,6 10,6 10,7 16,0 16,2
Дебелина на материала 2,0mm 5,9 6,1 8,0 10,8 11,0 16,3 17,8 19,4 19,5
Дебелина на материала 2,5mm 8,2 11,1 11,2 16,4 17,9 19,8 20,0
Дебелина на материала 3,0mm 8,3 11,4 11,5 16,5 18,5 20,6 20,6
Дебелина на материала 4,0mm 13,1 13,2 16,8 18,7 21,1 21,2
Дебелина на материала 5,0mm 17,0 19,3 22,0 22,0
Дебелина на материала 6,0mm 23,4 23,2

Стойност за минимално перо: неръждаема стомана

Модел 29 000 29 100 29 150 29 200 29 300
Радиус на горния инструмент R 0,5 R 1,0 R 1,0 R 1,0 R 3,0 R 1,0 R 4,0 R 1,0 R 4,0
Дебелина на материала 0,5mm 4,7 4,8 6,1 10,1 10,1
Дебелина на материала 1,0mm 5,5 5,4 7,4 10,3 10,1 16,4 16,3
Дебелина на материала 1,5mm 5,8 5,7 8,0 11,0 11,1 17,3 16,6
Дебелина на материала 2,0mm 6,1 6,0 8,3 10,9 11,3 17,4 17,1 20,0 20,2
Дебелина на материала 2,5mm 8,4 11,1 11,2 17,6 17,5 20,2 20,7
Дебелина на материала 3,0mm 8,5 11,5 11,7 17,8 17,7 20,8 20,9
Дебелина на материала 4,0mm 13,2 13,3 18,1 18,0 21,4 21,2
Дебелина на материала 5,0mm 18,3 18,7 22,2 22,4
Дебелина на материала 6,0mm 23,5 23,2

Стойност за минимално перо: aлуминий

Модел 29 000 29 100 29 150 29 200 29 300
Радиус на горния инструмент R 0,5 R 1,0 R 1,0 R 1,0 R 3,0 R 1,0 R 4,0 R 1,0 R 4,0
Дебелина на материала 0,5mm 3,5 3,6 5,7 9,8 9,8
Дебелина на материала 1,0mm 4,9 5,1 7,0 9,9 9,8 15,0 14,6
Дебелина на материала 1,5mm 5,1 5,5 7,7 9,9 10,0 15,5 15,3
Дебелина на материала 2,0mm 5,8 6,0 8,1 10,5 10,6 15,8 16,3 18,7 18,8
Дебелина на материала 2,5mm 8,7 10,8 11,1 16,1 16,6 19,9 19,6
Дебелина на материала 3,0mm 9,0 11,4 11,8 16,4 16,7 20,0 20,4
Дебелина на материала 4,0mm 12,4 12,7 16,9 17,2 20,8 21,3
Дебелина на материала 5,0mm 21,9 21,5